Logotipo

Para facilitar a identificación das estradas de titularidade autonómica se inclúe una relación das estradas competencia da Xunta e o acceso a un catálogo visual que permite percorrer as estradas.

Este é o catálogo visual da rede autónómica.

Esta é a relación de estradas da Xunta de Galicia.