Logotipo

É competencia dás Deputacións Provinciais con carácter xeral “a asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica os Municipios, especialmente os de menor capacidade económica e de xestión” .

Os concellos interesados na colaboración da Deputación para a execución de obras con medios da Deputación ou con contratistas poderán solicitala recheando as follas que pódense descargar nesta WEB.

Unha relación non exhaustiva dos tipos de asistencia técnica que poden solicitarse son:

  1. Redacción de proxectos.
  2. Supervisión de proxectos.
  3. Dirección de obras.
  4. Coordinación de Seguridade e Saúde.
  5. Informes.
  6. Tramitación de autorizacións de obras en Confederación, Patrimonio da Xunta, Xunta de Galicia, Demarcación de estradas do Goberno de España, etc.
  7. Solicitude de traslados de liñas eléctricas ou de telefonía.

 

 

Documentos: