Logotipo

É competencia dás Deputacións Provinciais con carácter xeral “a asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica os Municipios, especialmente os de menor capacidade económica e de xestión” .

Os concellos interesados na colaboración da Deputación para a execución de obras con medios da Deputación ou con contratistas poderán solicitala recheando as follas que pódense descargar nesta WEB.

Cada vez é mas frecuente a necesidade de recorrer o procedemento de expropiación para a obtención dos terreos precisos para a execución das obras.

Será necesario dispoñer dun proxecto no que se defina o límite de ocupación e os terreos necesarios para a execución das obras. Tamén deberá aportar o concello a cualificación urbanística dos predios así como os coeficientes de aproveitamento nos casos que proceda.

Ó concello lle será entregado plano parcelario ca indicación dos predios afectados e follas de valoración dos bens que se ocuparán.

 

Documentos: