Logotipo

É competencia dás Deputacións Provinciais con carácter xeral "a asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica os Municipios, especialmente os de menor capacidade económica e de xestión".

Os concellos interesados na colaboración da Deputación para a execución de obras con medios da Deputación ou con contratistas poderán solicitala recheando as follas que pódense descargar nesta WEB.

Para o levantamento topográfico será axeitado dar a localización dos predios nos que se pretende medir o a lo menos os límites dos mesmos.

O concello recibirá un plano taquimétrico con indicación de cotas do terreo.

 

 

 

Documentos: