Logotipo

Anualmente  elaborase  un plan de aforos para medir os tráficos que circulan pola rede da Deputación. Ademais  determínanse outros parámetros como as velocidades de circulación, so co obxecto de mellorar a explotación da rede e a seguridade dos condutores e usuarios das infraestruturas provincias. Só se determinan as velocidades pero non a matrícula dos vehículos, trátase só de obter datos para unha mellor explotación da rede e non para sancionar os usuarios. Esta información, tanto de  tráficos  como de  velocidades  está dispoñible nesta mesma páxina.

Documentos: