Logotipo

 

ÁREA DE INFRAESTRUTURAS

Nome

Teléfono

Extensión

Correo electrónico

Directora da Área

 

 

 

Marta Docampo González

988317801 

7801 

mdocampo@depourense.es

Negociado de Contabilidade

 

 

 

Darío Sousa Seara 

988317814 

7814 

contabilidade@depourense.es

Juan Ramón Diéguez Fernández

988317813 

7813 

contabilidade@depourense.es

Pamela Sousa Sousa 

988317815 

7815 

contabilidade@depourense.es

Parque de Fornecementos-Laboratorio

 

 

 

Jaime Portal Martínez 

988317831 

7831 

laboratorio@depourense.es

José Manuel Mota Lodeiro 

988317833 

7833 

laboratorio@depourense.es

Oficina 

988317832 

7832 

laboratorio@depourense.es

Taller de Maquinaria

 

 

 

Juan José Campos Rodicio

988317843 

7843

almacen@depourense.es

Jorge Domínguez Lorenzo

988317840 

7840

almacen@depourense.es

Oscar Velo Casas

988317843 

7843

almacen@depourense.es

Raúl Hurtado Taboada

988317842 

7842 

rhurtado@depourense.es

Negociado da Enquisa

 

 

 

Antonio Gómez Fernández 

988317754 

7754 

enquisa@depourense.es