Logotipo
O Tempo
    Escolla localidade

    Deputación Ourense

    Dirección Xeral de Tráfico

    Ministerio de Fomento

    Axencia Galega de Infraestruturas

    AEMET

(31/03/2017) REFORZO DE FIRME NA OU-0461
Fin dos traballos de reforzo de fime con mestura asfaltica, sinalización e reordenación do tráfico. Aumentaronse os aparcamentos, nunha zona de forte demanda. Está actuación foi dende o pq 0+000 ao pq 0+820 na Rúa Galicia-Travesía Mesego (O Carballiño).
(31/03/2017) IMPLEMENTACION APLICACIONS INFORMÁTICAS
Finalizado o periodo en probas da aplicación de ordenador de obras con brigadas con resultado positivo. Iniciamos a fase de probas dunha aplicación APP para Android co obxecto de que o persoal de conservación poida ter información das obras, custes e materiais autorizados
(05/02/2017) XESTIÓN TELEMÁTICA DA TRAMITACIÓN E ESTADO DAS OBRAS DE BRIGADAS
A Deputación está a implementar a administración electrónica. Agora preténdese a interrelación telemática cos concellos, nas obras con brigadas. Deste xeito poderá visualizar o estado do expediente na web . Poden solicitar este servizo no 988 317 813 e en contabilidade@depourense.es