Logotipo

Na dereira están os links que lle permiten baixar a lei autonómica de estradas (Lei 8/2013) e a súa modificación ( Lei 6/2015).

A ordenanza provincial actualmente derogada de un xeito parcial pola entrada en vigos da lei autonomica está en proceso de redacción. Por este motivo está só accesible a antiga Ordenanza reguladora do uso e defensa das estradas provinciais.

Para completar a normativa de estradas existe unha referencia a WEB do Ministerio de Fomento.

Finalmente existe una referencia a norma autonómica xenérica e a específica de estacións de servizo.

Documentos: