Logotipo

É competencia dás Deputacións Provinciais con carácter xeral “a asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica os Municipios, especialmente os de menor capacidade económica e de xestión".

Os concellos interesados na colaboración da Deputación para a execución de obras con medios da Deputación ou con contratistas poderán solicitala recheando as follas que pódense descargar nesta WEB.

Como complemento dos catálogos municipais se procederá a petición do concello a medición dos tráficos que pasan por as vías da súa titularidade. Se achegará no momento da medición una estimación de intensidades medias de circulación en base a estacións afíns do ano anterior. O finalizar o ano se adaptará a información baseándose nas estacións afíns do mesmo ano da medición.

O documentación a entregar reflectirá a intensidade media de circulación por día e a porcentaxe da tráfico pesado.

Documentos: